Antamalla biopankkisuostumuksen voit auttaa tulevaisuuden tutkimuksissa, joissa kehitetään hoitoja ja ennaltaehkäiseviä menetelmiä monenlaisille taudeille

Biopankkisuostumuksen antaminen

Valitse biopankki

Tällä hetkellä julkisen terveydenhuollon biopankkisuostumuksia on yhteensä 385803 kpl

Luku päivitetty 2021-04-06

Annatko luvan?

Biopankit keräävät ja säilyttävät biologisia näytteitä (yleisimmin verinäytteitä), joita käytetään lääketieteelliseen tutkimukseen. Biopankkeja hyödyntävän tutkimuksen avulla kehitetään hoitoja ja ennaltaehkäistään sairauksia.

Biopankkien tekemä näytekeräys voi auttaa monenlaisten tautien tutkimuksissa, joissa kehitetään esimerkiksi rokotteita infektioiden ehkäisyyn, etsitään hoitoja, selvitetään syitä sairastumiselle ja suunnitellaan sairauksien ennaltaehkäisyä.

Näin osallistut

Näin osallistut

Biopankin valitseminen

Biopankkisuostumus tai -kielto kannattaa antaa siihen biopankkiin, jonka alaisuuteen kuuluvassa sairaanhoitopiirissä terveydenhuoltosi tapahtuu. Tällöin hoidon tai taudinmäärityksen takia tapahtuvan näytteenoton yhteydessä voidaan tallettaa myös biopankkinäyte.

Löydä sairaanhoitopiirisi Biopankki

Suostumuksen antaminen

Biopankkisuostumuksen antaminen on tärkeä päätös, joka tulee tehdä harkiten. Voit myös peruuttaa antamasi biopankkisuostumuksen milloin tahansa ilman erillistä syytä. Suostumus tai kielto kannattaa antaa sähköisesti biopankeissa, joissa tämä on mahdollista, mutta sen voi antaa myös paperilla. Suostumuksen ja näytteenantajan henkilötietojen suojaaminen lakien ja tietosuoja-asetusten mukaisesti on lähtökohtana suostumuksen antamiselle ja biopankkien kaikelle toiminnalle.

Näytteen antaminen

Suostumuksen antaneilta biopankkinäyte otetaan laboratoriossa yleensä muun näytteenoton yhteydessä. Joissakin sairaanhoitopiireissä näytteen voi käydä antamassa myös erikseen. Vaikka nyt ei heti olisi mahdollista antaa näytettä, on asia hyvä pitää mielessä ja tilata sopivan hetken tullen aika laboratoriosta näytteenottoa varten seuraavan vuoden aikana.

Suomessa on kuusi julkisen terveydenhuollon biopankkia

Suomessa on muitakin biopankkeja, kuin julkisen terveydenhuollon pankit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Biopankki kerää näytteitä pääasiassa lääketieteellisten tutkimusten yhteydessä kerättäviin aineistoihin. THL Biopankki ei tällä hetkellä kerää vapaaehtoisten henkilöiden näytteitä. Myös Oulun yliopiston Arctic Biopankki on kerännyt aineistoja väestötutkimuksiin. Yksityisellä sektorilla suostumuksen voi antaa Terveystalon Biopankkiin. Myös Suomen Punaisen Ristin Veripalvelulla on oma biopankki, johon voi liittyä verenluovutuksen yhteydessä. Hematologinen Biopankki toimii koko maassa ja kerää näytteitä ja tietoja hematologista sairautta sairastavilta potilailta kaikissa suomalaisissa hematologisissa hoitoyksiköissä.

Biopankkisuostumusten kokonaismäärä julkisen terveydenhuollon biopankeissa

Biopankkisuostumusten lukumäärä kampanjan aloituksen jälkeen

36124

4,9% alueen väestöstä

Pohjois-Suomen Biopankki Borealis

31354

5,7% alueen väestöstä

Itä-Suomen Biopankki

16273

5,9% alueen väestöstä

Keski-Suomen Biopankki*

55958

6,4% alueen väestöstä

Tampereen Biopankki

104820

11,9% alueen väestöstä

Auria Biopankki (Varsinais-Suomi, Satakunta, Vaasa)

141274

6,5% alueen väestöstä

Helsingin Biopankki

* suostumukset vain täysi-ikäisiltäLuku päivitetty 2021-04-06

Esimerkkejä ajankohtaisista biopankkitutkimuksista Suomessa

Tekoäly suolistosyöpänäytteiden analysoinnissa

Suolisto- eli kolorektaalisyöpä on kolmanneksi yleisin syöpätyyppi. Yksi hoitomuoto on solunsalpaahoito, mutta sitä voidaan antaa vain korkean uusimisriskin potilaille. Auria Biopankissa olevista kolorektaalisyöpäpotilaista leikkausten yhteydessä otetuista kudosleikkeistä tehtyjä digitaalisia kuvia on käytetty koneoppimisprojektissa. Koneoppivat neuroverkot ovat tietokoneohjelmia, jotka voivat tunnistaa digitaalisista syöpänäytteistä rakenteita, joita ihmissilmä ei välttämättä huomaa. Tutkijat selvittävät voiko tämä uusi menetelmä auttaa patologeja ja kliinikoita tunnistamaan korkean riskin kolorektaalisyöpäpotilaiden, jotta tulevaisuudessa solunsalpaajahoito voitaisiin kohdentaa oikeille potilaille ja vastaavasti välttää turhia hoitoja.

Lue lisää

Vuodenaikojen ja D-vitamiinilla täydennettyjen elintarvikkeiden vaikutus seerumin D-vitamiinitasoihin raskaana olevilla naisilla

Suomessa on lisätty D-vitamiinia nestemäisiin maitovalmisteisiin ja levitettäviin ravintorasvoihin vuodesta 2003 lähtien. Täydentämisestä huolimatta suomalaisten keskimääräinen D-vitamiinin saanti jäi kuitenkin edelleen selvästi alle suositusten, minkä takia suositellut täydennystasot tuplattiin keväällä 2010. Pohjois-Suomen Biopankki Borealis on mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään miten vuosien 2003 ja 2010 erisuuruiset elintarvikkeiden D-vitamiinitäydennykset ovat vaikuttaneet seerumin 25(OH)D-pitoisuuden vuodenaikavaihteluun ja D-vitamiinipuutoksen esiintyvyyteen. Vaikutus raskaana olevien naisten seerumin 25(OH)D-tasoon on erityisen kiinnostavaa, koska se vaikuttaa äidin lisäksi kehittyvän sikiön terveyteen. Raskausajan alhainen 25(OH)D-pitoisuus on yhdistetty raskauskomplikaatioihin, kuten raskausmyrkytykseen ja raskausdiabetekseen, vastasyntyneen pienipainoisuuteen sekä lapsen neurologisen kehityksen poikkeamiin.

Lue lisää

Koronavirus (COVID-19) -infektion taudinkulun ymmärtäminen

Suomessa on meneillään useita biopankkinäytteitä hyödyntäviä koronavirustutkimuksia. Helsingin Biopankin näytteitä hyödyntävässä useammassakin tutkimuksessa kartoitetaan koronavirusinfektion taudin kuvaan vaikuttavia tekijöitä. Yhtenä selityksenä sille, miksi toiset sairastuvat vakavasti ja toiset eivät, voi olla yksilölliset erot ihmisten perintötekijöissä.  Myös muut erityispiirteet voivat vaikuttaa infektion vakavuuteen. Käynnissä on myös tutkimus, jonka tavoitteena on saada uutta tietoa viruksen vasta-aineista ja perintötekijöiden ja oireiden vakavuuden välisestä suhteesta. Vauvojen astmaan keskittyvässä tutkimuksessa puolestaan tutkitaan miten astma vaikuttaa keuhkosolujen pinnalla oleviin reseptoreihin, joiden kautta virukset, kuten koronavirus, pääsevät solujen sisään.

Lue lisää

Biomarkkerit keuhkon karsinoidituumoreissa

Keuhkon karsinoidituumorit ovat harvinainen keuhkosyövän alatyyppi. Yleisesti ottaen leikkaushoitoa saaneiden keuhkokarsinoidipotilaiden ennuste on hyvä, mutta levinneeseen karsinoidituumoriin ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Keski-Suomen Biopankkiin leikkausten yhteydessä arkistoituja kudosnäytteitä käytetään tunnistamaan tekijöitä, eli biomarkkereita, joilla voitaisiin parantaa taudin diagnostiikkaa ja ennusteen arviointia sekä oppia kohdentamaan hoito ja seuranta paremmin.

Lue lisää

Biopankin aineistoja ja potilailta kerättyjä elämäntapatietoja yhdistämällä voidaan tutkia diabeteksen etenemistä

Diabetes, eli häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta, on yksi merkittävimmistä kansanterveydellisistä ja -taloudellisista uhkista maailmanlaajuisesti. Suurimmaksi osaksi hyvillä elintavoilla ehkäistävissä oleva tyypin 2 diabetes kattaa noin 90 % kaikista diabetestapauksista. Yleistyvä raskausajan diabetes puolestaan on merkittävä terveydellinen riski sekä äidille että lapselle lisäten molempien riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Itä-Suomen Biopankki selvittää elintapatekijöiden yhteyttä raskausajan ja tyypin 2 diabetekseen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa. Tutkimuksessa kehitetään uudenlainen toimintamalli elintapatietojen yhdistämiseksi biopankkiaineistoon. Tutkimuksen tulosten avulla on tulevaisuudessa mahdollista kehittää luotettavaa sairastumisriskin arviointia sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Lue lisää

FinnGen kutsuu osallistujia uusiin kyselytutkimuksiin digitaalisten palveluiden avulla

Kaksi tuhatta FinnGen-tutkimuksessa mukana olevaa Tampereen Biopankkiin näytteen antanutta henkilöä tulee lähipäivinä saamaan kutsun osallistua uusiin kyselytutkimusosioihin. Kyseessä on ensimmäinen FinnGenin lisätutkimusosio, jossa osallistujiin otetaan suoraan yhteyttä biopankkien kautta. Tampereen Biopankki hyödyntää takaisinkutsumisessa ensimmäisenä sairaalabiopankkina sähköistä asiointiväylää, eli OmaTaysia. Osa tutkittavista tulee siten saamaan kutsun tutkimukseen sähköisesti. Tutkimukseen kutsutut voivat halutessaan kirjautua uuteen OmaBiopankki-palveluun, jossa he voivat osallistua FinnGenin kyselytutkimuksiin. Nyt kerättävällä uudella tiedolla on tarkoitus selvittää, miten elämäntavat, henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset yhdessä geneettisten tekijöiden kanssa vaikuttavat sairastumisriskiin ja mahdollisten sairauksien kulkuun.

Lue lisää

FinnGen-tutkimuksessa löydettiin silmänpainetaudilta suojaava, suomalaisilla yleinen geenimuoto

Helsingin yliopiston ja Stanfordin yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet uusia geneettisiä tekijöitä, jotka madaltavat silmänpainetta ja vähentävät riskiä sairastua silmänpainetautiin eli glaukoomaan. Jopa kahdeksalla prosentilla suomalaisista on ANGPTL7-geenin glaukoomalta suojaava muoto. Tutkimustulokset avaavat uusia mahdollisuuksia glaukooman hoitoon.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Biopankkisuostumuksen antaminen

Valitse biopankki