Antamalla biopankkisuostumuksen voit auttaa tulevaisuuden tutkimuksissa, joissa kehitetään hoitoja ja ennaltaehkäiseviä menetelmiä monenlaisille taudeille

Biopankkisuostumuksen antaminen

Valitse biopankki

Tällä hetkellä julkisen terveydenhuollon biopankkisuostumuksia on yhteensä 358057 kpl

Luku päivitetty 2020-12-18

Annatko luvan?

Biopankit keräävät ja säilyttävät biologisia näytteitä (yleisimmin verinäytteitä), joita käytetään lääketieteelliseen tutkimukseen. Biopankkeja hyödyntävän tutkimuksen avulla kehitetään hoitoja ja ennaltaehkäistään sairauksia.

Biopankkien tekemä näytekeräys voi auttaa monenlaisten tautien tutkimuksissa, joissa kehitetään esimerkiksi rokotteita infektioiden ehkäisyyn, etsitään hoitoja, selvitetään syitä sairastumiselle ja suunnitellaan sairauksien ennaltaehkäisyä.

Näin osallistut

Näin osallistut

Biopankin valitseminen

Biopankkisuostumus tai -kielto kannattaa antaa siihen biopankkiin, jonka alaisuuteen kuuluvassa sairaanhoitopiirissä terveydenhuoltosi tapahtuu. Tällöin hoidon tai taudinmäärityksen takia tapahtuvan näytteenoton yhteydessä voidaan tallettaa myös biopankkinäyte.

Löydä sairaanhoitopiirisi Biopankki

Suostumuksen antaminen

Biopankkisuostumuksen antaminen on tärkeä päätös, joka tulee tehdä harkiten. Voit myös peruuttaa antamasi biopankkisuostumuksen milloin tahansa ilman erillistä syytä. Suostumus tai kielto kannattaa antaa sähköisesti biopankeissa, joissa tämä on mahdollista, mutta sen voi antaa myös paperilla. Suostumuksen ja näytteenantajan henkilötietojen suojaaminen lakien ja tietosuoja-asetusten mukaisesti on lähtökohtana suostumuksen antamiselle ja biopankkien kaikelle toiminnalle.

Näytteen antaminen

Suostumuksen antaneilta biopankkinäyte otetaan laboratoriossa yleensä muun näytteenoton yhteydessä. Joissakin sairaanhoitopiireissä näytteen voi käydä antamassa myös erikseen.

Suomessa on kuusi julkisen terveydenhuollon biopankkia

Suomessa on muitakin biopankkeja, kuin julkisen terveydenhuollon pankit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Biopankki kerää näytteitä pääasiassa lääketieteellisten tutkimusten yhteydessä kerättäviin aineistoihin. THL Biopankki ei tällä hetkellä kerää vapaaehtoisten henkilöiden näytteitä. Myös Oulun yliopiston Arctic Biopankki on kerännyt aineistoja väestötutkimuksiin. Yksityisellä sektorilla suostumuksen voi antaa Terveystalon Biopankkiin. Myös Suomen Punaisen Ristin Veripalvelulla on oma biopankki, johon voi liittyä verenluovutuksen yhteydessä. Hematologinen Biopankki toimii koko maassa ja kerää näytteitä ja tietoja hematologista sairautta sairastavilta potilailta kaikissa suomalaisissa hematologisissa hoitoyksiköissä.

Biopankkisuostumusten määrä julkisen terveydenhuollon biopankeissa

Biopankkisuostumusten lukumäärä kampanjan aloituksen jälkeen

34315

4,7% alueen väestöstä

Pohjois-Suomen Biopankki Borealis

27257

5% alueen väestöstä

Itä-Suomen Biopankki

15592

5,7% alueen väestöstä

Keski-Suomen Biopankki*

48739

5,6% alueen väestöstä

Tampereen Biopankki

100052

11,4% alueen väestöstä

Auria Biopankki (Varsinais-Suomi, Satakunta, Vaasa)

132102

6,1% alueen väestöstä

Helsingin Biopankki

* suostumukset vain täysi-ikäisiltäLuku päivitetty 2020-12-18

Esimerkkejä ajankohtaisista biopankkitutkimuksista Suomessa

Koronavirus (COVID-19) -infektion perinnöllisen taustan ymmärtäminen osana FinnGen-biopankkitutkimusta

Koronavirusinfektion taudinkulussa on havaittu runsaasti yksilöllistä vaihtelua. Yhtenä selityksenä tälle voivat olla yksilölliset erot ihmisten perintötekijöissä. Perintötekijöiden roolia koronavirusinfektiossa tutkitaankin nyt osana koko Suomen kattavaa FinnGen-tutkimushanketta. FinnGen-tutkimushankkeessa kerätyistä biopankkinäytteistä saadaan yleisesti tietoa monien eri sairauksien perinnöllisestä taustasta. Nyt geenien roolia koronavirusinfektiossa voidaan tutkia ihmisillä, jotka ovat saanet infektion ja joiden DNA:ta on analysoitu osana FinnGen-hanketta. Perintötekijöistä saatavan tiedon avulla olisi mahdollista esimerkiksi valita potilaalle osuvin hoitomuoto. Tutkimus on osa kansainvälistä COVID-19 Host Genetics Initiative tutkimusyhteistyötä, jossa kerätään tietoa koronavirusinfektion saaneiden ihmisten perintötekijöistä ympäri maailmaa.

Lue lisää

FinnGen-tutkimuksessa löydettiin silmänpainetaudilta suojaava, suomalaisilla yleinen geenimuoto

Helsingin yliopiston ja Stanfordin yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet uusia geneettisiä tekijöitä, jotka madaltavat silmänpainetta ja vähentävät riskiä sairastua silmänpainetautiin eli glaukoomaan. Jopa kahdeksalla prosentilla suomalaisista on ANGPTL7-geenin glaukoomalta suojaava muoto. Tutkimustulokset avaavat uusia mahdollisuuksia glaukooman hoitoon.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Biopankkisuostumuksen antaminen

Valitse biopankki